AMD Novak Montaža d.o.o.


ID.: SI92618642
M.Š.: 8118990000
Strmca 44, 3270 Laško

Direktor:
Darko Novak
GSM: +386 51 673 999
darko@amdnovak.com